Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazená hydina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53586410

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Mrazená hydina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\18
18.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Mrazená hydina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\06
06.05.2020
18.10.2021 12:32:40