Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava a výmena poškodeného šindľa na streche zvonice v Gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53759817 | Kód: 3/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 zápis z vyhodnotenia Ostatné dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\12
12.09.2019
 výkaz výmer Súťažné podklady
2019\09\12
12.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\12
12.09.2019
21.10.2021 06:28:05