Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53827026 | Kód: 12/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - 12/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\08\05
05.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 12/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\07\31
31.07.2020
22.10.2021 12:54:40