Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54099733 | Kód: 13/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 13/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\08
08.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 13/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\08
08.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 13/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
21.10.2021 07:50:10