Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie nábytku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55250583

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha - vyhlásenie Príloha
 Príloha - návrh kúpnej zmluvy na dodanie nábytku Príloha
 Príloha - cenová ponuka, špecifikácia nábytku Príloha
26.10.2021 13:47:30