Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Interaktívna tabuľa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55613857 | Kód: 0159/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0159/1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0159/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\14
14.11.2018
18.10.2021 10:11:08