Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky pre CSS TAU

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56027154

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mlieko a mliečne výrobky pre CSS TAU Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\01
01.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mlieko a mliečne výrobky pre CSS TAU Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\01
01.04.2019
26.10.2021 14:19:53