Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002“ - projektová dokumentácia v stupni DUR

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 56370140 | Kód: 13

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení zákazky Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\20
20.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky PHZ s vyhlásením úspešného uchádzača Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\28
28.08.2019
17.10.2021 16:44:00