Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56450000 | Kód: 11/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 11/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\26
26.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 11/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\01
01.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 11/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\01
01.07.2019
26.10.2021 14:13:52