Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56568615 | Kód: 1/škola/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Určenie komisie - 1/škola/2020 Určenie komisie
2020\10\01
01.10.2020
 Určenie komisie - 1/škola/2020 Určenie komisie
2020\10\01
01.10.2020
 Určenie komisie - 1/škola/2020 Určenie komisie
2020\10\01
01.10.2020
 Menovací dekrét člena komisie - 1/škola/2020 Menovací dekrét člena komisie
2020\09\28
28.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/škola/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\28
28.09.2020
22.10.2021 13:00:18