Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56682707 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-14

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-14 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\22
22.10.2020
17.10.2021 17:28:11