Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57093542 | Kód: OP4/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - OP4/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\14
14.11.2018
 Žiadosť o vysvetlenie - OP4/2018 Žiadosť o vysvetlenie
2018\11\12
12.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - OP3/2014 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\26
26.10.2018
 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2018\10\26
26.10.2018
 Záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu - NKP Oravský hrad - vnútorné sklané bralo pod citadelou Súťažné podklady
2018\10\26
26.10.2018
17.10.2021 18:07:48