Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57603189 | Kód: 4/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 4/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\22
22.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Čestné vyhlásenie Ostatné dokumenty
2019\04\12
12.04.2019
 Špecifikácia Ostatné dokumenty
2019\04\12
12.04.2019
18.10.2021 13:52:57