Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Opravy oplotenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57865001 | Kód: 3/2019/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\11\15
15.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019/VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\05
05.11.2019
 Príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo Príloha
2019\11\05
05.11.2019
 Príloha č.1 Vykaz vymer Príloha
2019\11\04
04.11.2019
 Foto č.3 Príloha
2019\11\04
04.11.2019
 Foto č.2 Príloha
2019\11\04
04.11.2019
 Foto č.1 Príloha
2019\11\04
04.11.2019
 Príloha č.6 Zoznam subdodávateľov Príloha
2019\10\22
22.10.2019
 Príloha č.5 Záväzný harmonogram stavebných prác Príloha
2019\10\22
22.10.2019
 Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača Príloha
2019\10\22
22.10.2019
 Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérii Príloha
2019\10\22
22.10.2019
18.10.2021 12:12:06