Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58022418 | Kód: 496

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu - 496 Ostatné dokumenty
2020\10\20
20.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 496 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
21.10.2021 08:24:40