Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Respirátory FFP3

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58129885 | Kód: 1/2020/PT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020/PT Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\13
13.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020/PT Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
21.10.2021 07:27:30