Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové ihly a striekačky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58483825 | Kód: 5/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie procesu verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\06\25
25.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 5/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\08
08.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 5/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\12
12.02.2020
21.10.2021 07:40:31