Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia - Vnútroareálový rozvod plynu, SO 03 Plynová kotolňa v dielňach

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58538747

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\27
27.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\27
27.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\27
27.08.2020
 Príloha č. 6 - Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha
2020\08\25
25.08.2020
 Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha
2020\08\24
24.08.2020
26.10.2021 19:18:19