Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Školské technické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58953015

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica Dokumenty zadávateľa
2021\02\11
11.02.2021
 Ponuky uchádzačov Dokumenty zadávateľa
2021\02\11
11.02.2021
 Podpísaná zmluva Dokumenty zadávateľa
2021\02\11
11.02.2021
 Súťažné podklady - Školské technické vybavenie Súťažné podklady
2021\01\20
20.01.2021
 Súťažné podklady - Školské technické vybavenie Súťažné podklady
2021\01\20
20.01.2021
26.10.2021 14:30:34