Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sterilizátor s vyvíjačom pary

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59505255 | Kód: VO_02_19

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odkaz na uzatvorenú zmluvu Ostatné dokumenty
2019\05\10
10.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO_02_19 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\09
09.05.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - VO_02_19 KM Žiadosť o vysvetlenie
2019\04\25
25.04.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - VO_02_19 Žiadosť o vysvetlenie
2019\04\25
25.04.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - VO_02_19 Žiadosť o vysvetlenie
2019\04\25
25.04.2019
 Príloha - návrh kúpnej zmluvy Príloha
2019\03\29
29.03.2019
 Príloha č.2 - čestné vyhlásenie Príloha
2019\03\29
29.03.2019
 Príloha č.1 - špecifikácia sterilizátora Príloha
2019\03\29
29.03.2019
 Súťažné podklady - VO_02_19 Súťažné podklady
2019\03\29
29.03.2019
22.10.2021 10:46:06