Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59814253 | Kód: 09/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 09/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\27
27.05.2019
 PonukaObilniny,_zemiaky,_zelenina,_ovocie_a_orechy.xlsx Dokumenty zadávateľa
2019\05\15
15.05.2019
22.10.2021 12:37:54