Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60005804 | Kód: 22-1/2020/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 22-1/2020/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\30
30.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\21
21.09.2020
26.10.2021 20:04:03