Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace a dezinfekčné prostriedky (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60146848

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace a dezinfekčné prostriedky (NOVÁ Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\08
08.12.2020
 Čestné vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady
2020\11\27
27.11.2020
 Čestné vyhlásenie podľa § 32 Súťažné podklady
2020\11\27
27.11.2020
 Čestné vyhlásenie o nelegálnej práci Súťažné podklady
2020\11\27
27.11.2020
 Cenová ponuka + špecifikácia Súťažné podklady
2020\11\27
27.11.2020
26.10.2021 21:12:58