Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60291241 | Kód: 09/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 09/2019 Ostatné dokumenty
2019\09\23
23.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 09/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\23
23.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 09/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\09
09.09.2019
21.10.2021 08:23:57