Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Polohovacie lôžka so zabudovanou váhou 3ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60412116 | Kód: 2-2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2-2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\22
22.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2-2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\22
22.10.2018
 Technická špecifikácia Súťažné podklady
2018\10\22
22.10.2018
18.10.2021 12:54:08