Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Hydina (mrazená)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60434567 | Kód: 15/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 15/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\21
21.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 15/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\12
12.11.2019
18.10.2021 13:22:27