Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61224936

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\08
08.11.2019
18.10.2021 11:59:46