Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nastaviteľná vaňa, zdvíhacia stolička

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61920036 | Kód: 249/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\20
20.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\11
11.09.2019
18.10.2021 08:55:35