Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia elektroinštalácie - budova telocvične

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62585082 | Kód: OADMJ/1/10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - OADMJ/1/10/2019 Ostatné dokumenty
2019\11\12
12.11.2019
 Výpočet osvetlenia - hala Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Výpočet osvetlenia - ostatné Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Výpočet núdzového osvetlenia Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Technická správa Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Rozvádzač Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Pôdorys Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha č. 3b - Čestné vyhlásenie PO Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha č. 3a - Čestné vyhlásenie FO Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha č. 1 - Prehľad rozpočtových nákladov Príloha
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - OADMJ/1/10/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\25
25.10.2019
21.10.2021 08:08:01