Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup rôznych potravinárskych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62713620 | Kód: 7/2019/SOSCA17nov-9

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17nov-9 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\18
18.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2019/SOSCA17nov-9 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2019/SOSCA17nov-9 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha - 7/2019/SOSCA17nov-9 Príloha
2019\10\09
09.10.2019
 Časť 5. Cukrovinky Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
 Časť 4. Sladkosti, káva, čaj, cestoviny,..... Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
 Časť 3. Chlieb, pečivo Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
 Časť 2. Rôzne koláče Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
 Časť 1. Mrazené koláče Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
26.10.2021 20:19:43