Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov-opakovanie zákazky Časť Rôzne koláče

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62988303 | Kód: 66/2020/SOS17nov-19

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOS17nov-19 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\02
02.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOS17nov-19 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\23
23.10.2020
22.10.2021 12:44:52