Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie účtovných služieb a ročného daňového priznania právnickej osoby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63145868

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytovanie účtovných služieb a ročného Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\30
30.12.2020
26.10.2021 14:50:00