Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy objektu „Dúha“ – dom čs. 652 KÚ Žilina, Hollého Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63222737 | Kód: 494

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 494 Ostatné dokumenty
2020\08\04
04.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky -Prieskum trhu 494 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\10
10.07.2020
21.10.2021 06:35:49