Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Školský nábytok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63327980

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2021\09\20
20.09.2021
 Vysvetlenie č. 1 - Školský nábytok Vysvetlenie
2021\08\16
16.08.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\08\16
16.08.2021
 Súťažné podklady - Školský nábytok Súťažné podklady
2021\08\04
04.08.2021
 Súťažné podklady - Školský nábytok Súťažné podklady
2021\08\04
04.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Školský nábytok Výzva na predloženie ponuky
2021\08\04
04.08.2021
17.10.2021 17:22:45