Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rázová vlna

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63903920 | Kód: 2/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia verejného obstarávania - 2/2020/MH Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\05
05.02.2020
26.10.2021 14:21:30