Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64381059 | Kód: 12/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\30
30.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 12/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\17
17.12.2020
21.10.2021 07:16:07