Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Drobná architektúra - altánok, podhradie Oravského hradu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65155889 | Kód: 4/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 4/2020 Ostatné dokumenty
2020\09\14
14.09.2020
 Ostatné dokumenty - 4/2020 Ostatné dokumenty
2020\09\14
14.09.2020
 Súťažné podklady - 4/2020 Súťažné podklady
2020\09\14
14.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\14
14.09.2020
21.10.2021 07:22:16