Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65818190 | Kód: 10

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení zákazky Ostatné dokumenty
2019\08\22
22.08.2019
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk na predmet zákazky Ostatné dokumenty
2019\08\14
14.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\13
13.08.2019
22.10.2021 12:22:35