Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Exkurzie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65853787

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Exkurzie Ostatné dokumenty
2020\11\27
27.11.2020
 Výzva na uzavretie zmluvy - Exkurzie Výzva na uzavretie zmluvy
2020\11\27
27.11.2020
 Oznámenie o neuzavretí zmluvy Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\27
27.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Exkurzie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\09
09.11.2020
 Príloha - Exkurzie Príloha
 Súťažné podklady - Exkurzie Súťažné podklady
 Výzva na predloženie ponuky - Exkurzie Výzva na predloženie ponuky
22.10.2021 11:49:46