Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66562927 | Kód: 07/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis v vyhodnotenia prieskumu trhu - 07/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\06\01
01.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 07/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\21
21.05.2020
21.10.2021 08:12:36