Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potravinové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66848961 | Kód: 24/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 24/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\12\31
31.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 24/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\12\21
21.12.2020
18.10.2021 09:47:06