Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68908819 | Kód: B1-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - B1-2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\30
30.04.2021
 CENOVÁ PONUKA Súťažné podklady
2021\04\14
14.04.2021
 Vyhlásenie uchádzača Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - B1-2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\14
14.04.2021
18.10.2021 12:14:28