Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Monitory vitálnych funkcii 10 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69735430 | Kód: ZTCA-3-2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ZTCA-3-2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\23
23.10.2020
18.10.2021 12:31:05