Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70301077

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Priama digitalizácia existujúceho RTG pr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\28
28.02.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\28
28.02.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\02\28
28.02.2019
 Kúpna zmluva návrh - Ostatné dokumenty
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Priama digitalizácia existujúceho RTG pr Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\18
18.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\18
18.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\18
18.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\18
18.02.2019
22.10.2021 12:18:19