Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé mäso pre Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71216794

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Čerstvé mäso pre Centrum sociálnych služ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\21
21.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čerstvé mäso pre Centrum sociálnych služ Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\24
24.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čerstvé mäso pre Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\17
17.02.2021
 Vyhlásenie Príloha
2021\02\17
17.02.2021
 Návrh rámcovej dohody Príloha
2021\02\17
17.02.2021
 Cenová ponuka Príloha
2021\02\17
17.02.2021
26.10.2021 15:02:46