Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov (OPAKOVANIE ZÁKAZKY)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71628995 | Kód: 2020ZNH009

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica Ostatné dokumenty
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH009 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
17.10.2021 17:43:17