Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Antitrombotiká

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72487013 | Kód: 3/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnocovania ponúk - 3/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2020\03\25
25.03.2020
21.10.2021 07:14:36