Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zdravotnícke vybavenie 1

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73900444 | Kód: 23/2020/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 23/2020/VO Ostatné dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 23/2020/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\02
02.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zdravotnícke vybavenie 1 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\24
24.09.2020
18.10.2021 13:40:52