Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73973937

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dol Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dol Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\15
15.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dol Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\05
05.06.2020
26.10.2021 13:32:33