Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Distribúcia novín ZA kraj

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74695591 | Kód: 15_21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o ukončení zadávania zákazky 15_21 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\02\24
24.02.2021
 Zápis z prieskumu trhu 15_21 Ostatné dokumenty
2021\02\24
24.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky 15_21 Príloha
2021\02\08
08.02.2021
26.10.2021 21:09:25